Het nieuwe rijden – LES Driving Skills –

Wat is “Het Nieuwe Rijden”?

Het nieuwe rijden is een rijstijl die gericht is op het verminderen van brandstofverbruik en het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze rijstijl houdt in dat je zo efficiënt en zuinig mogelijk rijdt, zonder daarbij de veiligheid in gevaar te brengen. Het gaat onder andere om anticiperend rijden, rustig optrekken en afremmen, de juiste versnelling gebruiken en tijdig schakelen. Door het toepassen van het nieuwe rijden kun je flink besparen op brandstofkosten en draag je bij aan een beter milieu.

Inhoud

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. De theorie dient als ondersteuning voor de praktijk. De onderwerpen staan in het teken van de te behalen doelen: principes van specifiek brandstofverbruik, brandstof besparende rijstijl, voertuig en chauffeur, invloeden van buitenaf, techniek en uitvoering van het voertuig, anticiperend rijgedrag.

Doel van de training is een verlaging van de kostprijs per kilometer, onder andere te behalen door:

 

    • Minder brandstofverbruik (doel: 5 tot 10% reductie);

 

    • Meer comfort en veiligheid voor de bestuurder;

 

    • Minder schade en onderhoud;

 

    • Minder belasting van het milieu;

 

    • Meer verkeersveiligheid.